Wentylacja Grawitacyjna

To proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczenie w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja niezbędna jest ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu. Wymiana powietrza może następować w sposób naturalny. Dzięki różnicy temperatur, a więc gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku, oraz przez działanie wiatru powietrze dostaje się do pomieszczeń przez nieszczelności w oknach i drzwiach a także przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki wywiewne i kanały wentylacyjne. Skuteczność wentylacji naturalnej zwanej grawitacyjną, zależy od warunków atmosferycznych, zmienia się więc w ciągu roku.

Wentylacja Wywiewna i Nawiewno – Wywiewna

Wymuszony przepływ powietrza – najprostszym sposobem jest wentylacja wywiewna polegająca na zainstalowaniu wentylatorów w kanałach wentylacyjnych.W takim systemie wentylacji powietrze dostaje się do budynku podobnie jak w wentylacji grawitacyjnej przez nieszczelności i nawiewniki.Uniezależniamy się jednak od kaprysów przyrody, zmniejszających skuteczność usuwania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń. Lepszym rozwiązaniem jest wentylacja nawiewno – wywiewna, w której zarówno doprowadzenie jak i usuwanie powietrza jest możliwe dzięki wentylatorowi. Zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość dostosowania jej wydajności do faktycznych potrzeb użytkownika, dzięki temu można stworzyć komfortowe warunki w pomieszczeniach.

 

Wentylacja z Odzyskiem Ciepła – Rekuperacja

Rekuperator to urządzenie pozwalające odzyskać część z powietrza usuwanego z pomieszczeń i wykorzystać go ponownie do ogrzania chłodnego powietrza pobieranego z zewnątrz. Odpowiednio wykonany system uniemożliwia mieszanie się strumieni powietrza świeżego wpływającego z zanieczyszczonym wypływającym. Przez ten proces wymiany powietrza do pomieszczeń nie wracają zapachy, kurz i inne zanieczyszczenia.

 

Oferta

Zapewniamy dostawę urządzeń wentylacji mechanicznej od wentylatorów po centrale wentylacji nawiewno – wywiewne, a także materiałów i całego osprzętu wentylacyjnego niezbędnego do realizacji zamówienia według projektu i specyfikacji technicznej. Oferujemy także usługę powierzonych nam napraw i konserwacji urządzeń wentylacji. Ofertę wentylacji na naszej stronie traktujemy bardzo skrótowo, ponieważ nie sposób omawiać poszczególne urządzenia czy rozwiązania. Urządzenia, systemy wentylacji i sposób ich wykonania za każdym razem dobierane są indywidualnie do potrzeb zamawiającego

 

Cold Klim
Jacek Przysłupski