Podane ceny na stronie dotyczą standardowego montażu klimatyzacji i obejmują:

 • montaż jednostki wewnętrznej wg ustaleń podczas wizji lokalnej,
 • montaż jednostki zewnętrznej na konstrukcji wspornej na ścianie (jednostka podwieszana) lub ustawienie na posadzce wg ustaleń,
 • ułożenie instalacji freonowej i elektrycznej pomiędzy jednostkami nie przekraczającej 5 mb,
 • schowanie instalacji w listwie maskującej,
 • wykonanie przewiertu Ø40 przez max 2 ściany w celu połączenia jednostek,
 • grawitacyjne odprowadzenie kondensatu wody (skroplin) z jednostki wewnętrznej wraz z instalacją freonową,
 • doprowadzenie zasilania z najbliższego gniazda 230V względem jednostki zewnętrznej,
 • uszczelnienie przewiertów wraz z instalacją przez ściany,
 • sprawdzenie szczelności układu chłodniczego metodą próżni,
 • uruchomienie i sprawdzenie parametrów urządzenia,
 • przeszkolenie użytkownika o podstawowych funkcjach sterownika (pilota), oraz poinformowanie o zasadach gwarancji urządzenia.

Wszelkie dodatkowe prace montażowe niezawarte w opisie montażu standardowego są omawiane i wyceniane indywidualnie.